menuordersearch
rollerchain-yasin.com

فروشگاه زنجیر صنعتی و چرخ زنجیر یاسین | تولید و عرضه زنجیر و چرخ زنجیر

قبلی
زنجیر کانوایر خط هواییزنجیر سفاله کش کانوایر
بعدی
زنجیر سیلو گندم
زنجیر سیلو گندم تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر سیلو گندم
زنجیر سیلو گندم
ترولی زنجیر کانوایر هوایی
ترولی زنجیر کانوایر هوایی تومان توضیحات بیشتر
+
_
ترولی زنجیر کانوایر هوایی
ترولی زنجیر کانوایر هوایی
کوپلینگ
کوپلینگ تومان توضیحات بیشتر
+
_
کوپلینگ
کوپلینگ
دنده زنجیر نافی دار
دنده زنجیر نافی دار تومان توضیحات بیشتر
+
_
دنده زنجیر نافی دار سایز 40
دنده زنجیر نافی دار سایز 50
دنده زنجیر نافی دار سایز 60
دنده زنجیر نافی دار سایز 80
دنده زنجیر نافی دار سایز 100
دنده زنجیر نافی دار سایز 120
دنده زنجیر نافی دار سایز 40
فولی و فلکه چدنی
فولی و فلکه چدنی تومان توضیحات بیشتر
+
_
فولی و فلکه چدنی سایز 40
فولی و فلکه چدنی سایز 40
یاتاقان و بلبرینگ
یاتاقان و بلبرینگ تومان توضیحات بیشتر
+
_
یاتاقان و بلبرینگ سایز 10
یاتاقان و بلبرینگ سایز 10
چرخ زنجیر
چرخ زنجیر تومان توضیحات بیشتر
+
_
چرخ زنجیر
چرخ زنجیر
چهارشاخ مفصلی
چهارشاخ مفصلی تومان توضیحات بیشتر
+
_
چهار شاخ مفصلی
چهار شاخ مفصلی
زنجیر سفاله کش کانوایر
زنجیر سفاله کش کانوایر تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر سفاله کش کانوایر
زنجیر سفاله کش کانوایر
کوپلینگ میل پینی و ساده
کوپلینگ میل پینی و ساده تومان توضیحات بیشتر
+
_
کوپلینگ میل پینی و ساده سایز 200
کوپلینگ میل پینی و ساده سایز 200
زنجیر صنعتی
زنجیر صنعتی تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر صنعتی سایز 100
زنجیر صنعتی سایز 100
زنجیر استیل
زنجیر استیل تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر استیل سایز 60
زنجیر استیل سایز 60
زنجیر شاخکدار
زنجیر شاخکدار تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر شاخکدار سایز 60
زنجیر شاخکدار سایز 60
زنجیر کانوایر خط هوایی
زنجیر کانوایر خط هوایی تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر کانوایر خط هوایی سایز 3
زنجیر کانوایر خط هوایی سایز 4
زنجیر کانوایر خط هوایی سایز 6
زنجیر کانوایر خط هوایی سایز 3
کوپلینگ میل پینی و ساده
کوپلینگ میل پینی و ساده تومان توضیحات بیشتر
+
_
کوپلینگ میل پینی و ساده سایز 200
کوپلینگ میل پینی و ساده سایز 200
زنجیر سفاله کش کانوایر
زنجیر سفاله کش کانوایر تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر سفاله کش کانوایر
زنجیر سفاله کش کانوایر
زنجیر کانوایر خط هوایی
زنجیر کانوایر خط هوایی تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر کانوایر خط هوایی سایز 3
زنجیر کانوایر خط هوایی سایز 4
زنجیر کانوایر خط هوایی سایز 6
زنجیر کانوایر خط هوایی سایز 3
زنجیر صنعتی
زنجیر صنعتی تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر صنعتی سایز 100
زنجیر صنعتی سایز 100
چهارشاخ مفصلی
چهارشاخ مفصلی تومان توضیحات بیشتر
+
_
چهار شاخ مفصلی
چهار شاخ مفصلی
ترولی زنجیر کانوایر هوایی
ترولی زنجیر کانوایر هوایی تومان توضیحات بیشتر
+
_
ترولی زنجیر کانوایر هوایی
ترولی زنجیر کانوایر هوایی
زنجیر سیلو گندم
زنجیر سیلو گندم تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر سیلو گندم
زنجیر سیلو گندم
زنجیر استیل
زنجیر استیل تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر استیل سایز 60
زنجیر استیل سایز 60
کوپلینگ
کوپلینگ تومان توضیحات بیشتر
+
_
کوپلینگ
کوپلینگ
یاتاقان و بلبرینگ
یاتاقان و بلبرینگ تومان توضیحات بیشتر
+
_
یاتاقان و بلبرینگ سایز 10
یاتاقان و بلبرینگ سایز 10
دنده زنجیر نافی دار
دنده زنجیر نافی دار تومان توضیحات بیشتر
+
_
دنده زنجیر نافی دار سایز 40
دنده زنجیر نافی دار سایز 50
دنده زنجیر نافی دار سایز 60
دنده زنجیر نافی دار سایز 80
دنده زنجیر نافی دار سایز 100
دنده زنجیر نافی دار سایز 120
دنده زنجیر نافی دار سایز 40
زنجیر شاخکدار
زنجیر شاخکدار تومان توضیحات بیشتر
+
_
زنجیر شاخکدار سایز 60
زنجیر شاخکدار سایز 60
چرخ زنجیر
چرخ زنجیر تومان توضیحات بیشتر
+
_
چرخ زنجیر
چرخ زنجیر
فولی و فلکه چدنی
فولی و فلکه چدنی تومان توضیحات بیشتر
+
_
فولی و فلکه چدنی سایز 40
فولی و فلکه چدنی سایز 40
فروشگاه زنجیر صنعتی و چرخ زنجیر یاسین با بیش از 15 سال تجربه موفق در امور صنعتی و تولیدی کشور در جهت شکوفایی و رشد صنعت گام‌‌‌‌‌‌‌‌های محکم برمیدارد، با وجود نیاز روز افزون جامعه به فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌های پیشرفته‌ی صنعت و شکوفایی قطب بزرگ صنعتی در کشور این مجموعه ی صنعتی در راستای تأمین و تولید ملزومات و قطعات کلیدی این نیاز کشور مشارکت دارد.

آدرس دفتر مرکزی
تهران - بازار اهن شاد اباد بلوک 1 | 09123629040